Yunanistan’ın Uyguladığı Uluslararası Seyahat Kısıtlamaları

Atina Büyükelçiliği 13.08.2021

Değerli Vatandaşlarımız,

1. Yunanistan ülkemize yönelik seyahat kısıtlamalarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

- Ülkemizde mukim vatandaşlarımızın Yunanistan’a havayoluyla seyahatlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmamaktadır.

- Bununla birlikte, İpsala-Kipi ve Pazarkule-Kastanies hudut kapılarından Yunanistan’a giriş yapabilecek kişi sayısı, TIR şoförleri haricinde, her bir kapı için haftada azami 1500 olarak sınırlandırılmıştır. Bu konunun uygulaması hakkında Yunan makamlarından detaylı bilgi talep edilmiş olup, yanıt beklenmektedir.

- Ülkemiz limanları ile Ege adaları arasında tarifeli deniz seferlerine yönelik kısıtlamalar sürdürülmektedir.

- Ülkemiz limanlarından çıkacak özel gezi teknelerinin Yunan limanlarına girişine 12 Ağustos 2021 itibarıyla müsaade edilmektedir. Buna ilişkin ayrıntılı düzenlemeler 4. Maddede sunulmaktadır.

2. Ülkemizden Yunanistan’a seyahat edecek kişilerin, seyahat vasıtasından bağımsız olarak, Yunanistan’a girişle ilgili Yunan makamlarınca açıklanan diğer gerekli koşulları da karşılamaları Yunan makamlarınca beklenmektedir:

i-Seyahat öncesinde www.travel.gov.gr internet sitesi üzerinden Passenger Locator Form (PLF-Yolcu Tespit Formu) doldurulması (Yunanistan’a giriş yapılacak tarih ile hudut kapısına ilişkin bilgiler başta olmak üzere formun doğru şekilde ve eksiksiz olarak doldurulması giriş sürecinde sorun yaşanmaması için elzemdir) ve

ii- COVID-19 aşı sertifikası (ikinci dozdan itibaren en az 14 gün geçmiş olması gerekmektedir) veya

iii- Son 72 saat içinde yapılmış PCR test sonucu veya

iv- Son 48 saat içinde yapılmış hızlı antijen test sonucu veya

v- PCR/antijen test sonucu pozitif olan kişilere bulaş tespitinden 30 gün sonra verilen COVID-19 hastalık sertifikası (Bu belge veriliş tarihinden itibaren 180 gün geçerlidir) ibrazı zorunludur.

Aşı sertifikası veya test sonuçlarının yetkili bir sağlık kuruluşu tarafından, kişilerin pasaportta kayıtlı kimlik bilgilerini de içerecek şekilde hazırlanması gerekmekte olup, Yunanca, İngilizce, Fransızca Almanca, İtalyanca, İspanyolca veya Rusça dillerindeki belgeler kabul edilmektedir. Sözkonusu belgelerin baskısı alınarak fiziki olarak ibrazı gerekmektedir.

3. Yunanistan’a gelen yolculara, sağlık algoritması temelinde yapılacak örnekleme usulüne göre, PCR veya rapid test tıbbi laboratuvar kontrolüne tabi tutulmaları mümkündür.

4. Özel gezi teknelerine ilişkin düzenlemeler:

i. Bayrağından bağımsız olarak Türkiye’den gelen gezi teknelerinin, 2. maddede kayıtlı koşulları karşılamaları beklenmektedir. Geminin Yunan limanlarına varışına ve yolcuların inmesine, istinasız olarak kaptan, mürettebat ve tüm yolcuların yukarıda bahsekonu evraklara sahip olmaları durumda izin verilir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen özel gezi tekneleri yolcuları ilk Yunan limanına vardıklarına COVID-19 için zorunlu PCR veya rapid test laboratuvar muayenesine tabi tutulurlar. Testlerin sonuçları açıklanıncaya kadar yolcular teknede beklerler. Bunlardan, COVID-19 koronavirüs test sonucu pozitif çıkanlar on (10) gün zorunlu karantinaya tabi tutulacaklardır.

COVID-19 koronavirüs pozitif teşhis konulmuş kişilerle yakın temasta bulunanlar aynı gün veya ertesi gün ülkelerine aşağıdaki koşullar altında geri dönme imkânına sahiptir:

a) Yirmi dört (24) saat içinde ağız veya burun kanalları vasıtasıyla alınan örnekle PCR metodu veya hızlı antijen testiyle (rapid test) yapılacak iki ayrı testin sonucunun negatif olması

b) Yolculukları sırasında N95 tipi maske kullanılması

ii. Türkiye’den gelecek özel gezi teknelerinin, Yunanistan’a ilk giriş yapabilecekleri limanlar aşağıda sunulmuştur:

- Kavala, Midilli (Lesvos), Sakız (Hios), Sisam (Samos) adası Vathi ve Pithagoras limanları, Limni (Limnos) adası Mirina limanı, İleriye (Leros) adası Agia Marina limanı, Sömbeki (Simi), Kelemez (Kalimnos), Batnaz (Patmos) adası Skala limanı ve İstanköy (Kos) ile Rodos adalarının turistik limanları.

iii) Gemi kaptanları/yöneticileri geminin ilk Yunan limanına varışından en az altı (6) saat önce yetkili Liman Müdürlüğüne, gemide bulunanların aşılama veya negatif PCR ve rapid testi veya hastalık sertifikası hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

iv) Yolcuların Yunanistan’a girişi için gerekli (i) bendinde kayıtlı belgelerin, gemi yolcuları tarafından, bu amaca özel olarak görevlendirilmiş ilgili liman işletme ve idare kurumları personeline ve gerektiğinde yetkili Liman Müdürlüğü personeline ibrazı zorunludur.

v) Öngörülen diğer cezai yaptırımlara halel getirmeksizin, yukarıda kayıtlı hükümleri ihlal edenlere yetkili Liman Müdürlüğünce 5000 Avro idari para cezası uygulanır.

vi) Gemi kaptanları, işletmeciler, armatörler, idareciler, mürettebat ve diğer tüm sorumluların gemiye binişlerde, yolculuk sırasında, karaya çıkışlarda, limanlarda, koylarda veya sahillerde demirledikleri sırada Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı’nın internet sitesinde (https: //www.ynanp.gr/el/) yayımlanmış bulunan COVID-19 salgını kısıtlayıcı önlemlerinin ve COVID-19 koronavirüs önleme ve tedavi kılavuzlarının hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bunların ihlali durumunda, her bir ihlal için yolcular ve mürettebata 500 Avro, gemi sahibi/armatör/idareci/kaptan ve yöneticilere 1000 Avro idari para cezası uygulanır.

vi) Özel gezi teknelerinin ve ticari gemilerin bayrak ve taşıma kapasitesinden bağımsız olarak Yunan limanlarına azami 49 yolcuyla gelmeleri mümkündür.

Yolcu sayısı,

- 12 yolcu taşıma kapasitesine sahip gemiler için tam kapasiteyle,

- 12 yolcudan fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip gemiler için ise, 12 yolcuya ilaveten, 12 yolcunun üstündeki ek kapasitelerinin azami %80’ine kadar yolcuyla sınırlandırılmıştır.

- 10 ile 15 kamaraya sahip gemiler 1 adet kamarayı, 15 ve üzeri kamaraya sahip gemiler 2 kamarayı boş bırakmakla yükümlüdürler

vi) Teknelerde yolcular arasında asgari 1,5 metre sosyal mesafeye dikkat edilmesi zorunludur.

5. Yukarıda mevcut durum ışığında,

- Yunanistan haricindeki AB ülkeleri vatandaşları ile AB ülkelerinde resmi ikamet sahibi kişilerin (ikamet sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dâhil), İtalya, Arnavutluk, KuzeyMakedonya ve Bulgaristan üzerinden gelerek, Yunanistan’dan transit geçişle Türkiye’ye gitmeleri mümkündür (Türkiye’ye giriş yapmadan son 72 saat içinde https://register.health.gov.tr internet sitesi üzerinden “Türkiye’ye Giriş Formu” doldurulması gerekmektedir).

- Türkiye’den AB ülkelerine karayoluyla seyahat edecek AB ülkeleri vatandaşları ile Yunanistan ve AB ülkelerinde resmi ikamet sahibi kişilerin (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil), İpsala veya Pazarkule hudut kapımızdan Yunanistan’a giriş yapmaları veya Yunanistan’dan transit geçişleri aynı şekilde mümkündür. (Transit geçişten öncesinde www.travel.gov.gr internet sitesi üzerinden PLF formu doldurulması ve yukarıda kayıtlı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.)

- Türk pasaportuyla seyahat etmeyecek vatandaşlarımızın, hamili bulundukları pasaportların Yunanistan’a seyahatlerde tabi olduğu kısıtlamalar hakkında ilgili ülkenin Yunanistan’daki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinden veya Yunanistan’ın anılan ülkelerdeki temsilciliklerinden seyahatlerinden makul bir süre önce güncel bilgi alarak seyahatlerini planlamaları önem taşımaktadır.

Saygıyla duyurulur.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

Başvurular 09:00-12:00 arasında kabul edilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı
6.1.2021 Hz. İsa'nın Vaftizi Yortusu (Dini gün)
15.3.2021 Temiz Pazartesi (Dini gün)
25.3.2021 Ulusal Bağımsızlık Günü (Milli Gün)
30.4.2021 Good Friday
1.5.2021 Büyük Cumartesi & Emek ve Dayanışma Günü
2.5.2021 3.5.2021 Paskalya
14.5.2021 Yerel Resmi Tatil (Gümülcine'nin Yunanistan'a İlhakı)
20.6.2021 Penteconte (Paskalya'dan sonra 50. gün)
21.6.2021 Kutsal Ruh Yortusu
15.8.2021 Meryem Ana Günü (Dini Gün)
28.10.2021 II. Dünya Savaşı Ulusal Yıldönümü
25.12.2021 26.12.2021 Noel