Türkiye Cumhuriyeti

Gümülcine Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Vatandaşlarımızın Yunanistan'a Girerken Ve Çıkarken Yunan Sınır Kapılarında Yanlarında Bulunan Nakit Para Tutarını Bildirme Zorunluluğuna Ilişkin Duyuru , 19.01.2009

AB üye ülkelerine giriş yapacak üçüncü ülke vatandaşlarının yanlarında 10.000 Euro'dan fazla nakit para, seyahat çeki, çek, senet, ödeme senetleri v.s. bulundurmaları durumunda, ilgili gümrük makamlarına bildirimde bulunmalarını öngören 1889/2005/EC sayılı AB kuralının uygulanması kapsamında Yunannistan'a gelecek ve Yunanistan'dan ayrılacak vatandaşlarımızın üzerlerinde, bagajlarında ya da araçlarında 10.000 Euro'dan fazla  nakit para (seyahat çeki, çek, senet, ödeme senedi vs...) bulunması durumunda bu parayı yazılı olarak Gümrük yetkililerine bildirmeleri gerekmektedir.

Bildirilmeyen, eksik ya da hatalı bildirilen paraya yetkili makamlar tarafından el  konulabileceği gibi yetkili makamlar tarafından sorumlular hakkında cezai işlem yapılması sözkonusu olabilecektir.

Saygıyla duyurulur.