Türkiye Cumhuriyeti

Gümülcine Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (yös) Duyurusu , 04.02.2009

TÜRKİYE’DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM  KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖRMEK İÇİN YAPILACAK OLAN  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ  SINAVINA (YÖS) GİRMEK  İSTEYEN  ADAYLARIN  DİKKATİNE

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Nisan 2009 tarihinde yapılacaktır. YÖS sonuçları yalnız lisans düzeyinde öğrenim görmek  isteyen öğrenciler içindir.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına başvuracakların;

(a)  yabancı uyruklu (hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler dahil) olmaları,

(b) Türk liselerinin veya Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında olmaları ya da böyle bir okuldan mezun durumda bulunmaları,

(c)  tercih etmek istedikleri yükseköğretim kurumlarınca belirlenen kayıt koşullarını taşımaları

gerekir.

Bu sene gerçekleştirilecek uygulamaya göre, başvuruya ilişkin bilgiler ve başvuru belgesi formu  02.02.2009 tarihinden itibaren ÖSYM'nin www.osym.gov.tr Internet adresinde yayınlanacak olup, başvurular Internet aracılığıyla yapılacak; tüm adayların, Internet üzerinden bir "Y.U." numarası ve şifre almalarını müteakip, sınav ücreti olarak yurtiçinde 75,-TL'yi, yurtdışında ise 50,-ABD Doları'nı 2009-YÖS Kılavuzunda belirtilecek bankalara havale etmeleri gerekecektir.

 

Sınava başvurular, 2 - 20 Şubat 2009 tarihleri arasında internet aracılığıyla yapılacaktır.

Kılavuz basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.

Sınav ve başvuruların nasıl yapılacağına ait ayrıntılı bilgi 2009-YÖS Kılavuzundan edinilebilir.

Saygıyla duyurulur.