Türkiye Cumhuriyeti

Gümülcine Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine İlişkin Duyuru , 10.09.2015

Görev bölgemizde ikamet eden seçmen statüsünü haiz vatandaşlarımız, 24-25 Ekim 2015 tarihlerinde Başkonsolosluğumuzda kurulacak olan sandıkta 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanabileceklerdir.

Seçimlerde randevu sistemi uygulanmayacak olup, vatandaşlarımızın belirtilen gün ve saatlerde istedikle
ri zaman diliminde oy kullanmaları
imkan dahilindedir.


Vatandaşlarımızın 2015 yılı Milletvekili Genel Seçimlerine aktif bir şekilde katılımı beklenmekte olup saygı ile duyurulur.