Türkiye Cumhuriyeti

Gümülcine Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

Tarihi Seçek Yayla Şenlikleri Açılış Konuşması, 01.08.2010

Saygıdeğer Konuklar,


Sözlerime başlamadan önce gerek şahsım gerek mesai arkadaşlarım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tarihi Seçek yağlı güreşleri ve kültürel etkinliklerine nazik davetlerinden ötürü Seçek Aznlık Eğitim Kültür Derneği’nin Başkanı Sayın Ali Pencal’a ve Genel Sekreter Ahmet Karahüseyin’e teşekkürlerimi sunuyorum.


Batı Trakya Türk Azınlığı’nın her zaman aynı kararlılıkla sahiplendiğini gözlediğim etkinliklerin sadece Batı Trakya’da değil, genel anlamda tüm bölgede barış, karşılıklı anlayış  ve hoşgörü ortamının güçlenmesine önemli bir katkı sağladığı inancındayım.  


Özellikle Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin giderek  ivme kazandığı bir dönemde, Seçek Şenlikleri,  bu amaca matuf   önemli bir misyonu yerine getirmiş olmaktadır.  Bu tür etkinlikler halkların birbirlerini daha iyi tanımasına, insani değerlerin öne çıkmasına  ve önyargıların ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. En önemlisi de Seçek Şenlikleri  bölgenin gerçek potansiyelinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.


Benim şahsi kanaatim, bölgenin  üç komşu ülkeye olan yakınlığından  yeterince yararlanılamadığı yönündedir. Oysa ekonomik ve ticari işbirliği anlamında birçok  projenin hayata geçirilebileceği düşüncesindeyim. Tarım ve hayvancılık, ormancılık, turizm ve bölgesel ticaret, ilk anda aklıma gelen alanlar olarak aklıma gelmektedir. Bu alanlarda geliştirilecek işbirliği, bölge halkının ekonomik refahına önemli bir girdi oluşturabilir. Özellikle bölgedeki tarih ve kültür turizmine daha fazla yatırım yapılabilir. Hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına getirilen vize  muafiyetinin iyi bir fırsat oluşturacağını düşünüyorum.           


Üç gün süren etkinliklerin Türkiye’den gelen sanatçılarımızın ve folklor gruplarının katılımıyla daha da  coşkulu bir biçimde kutlandığını görmek bizim için kıvanç vericidir. Ayrıca etkinliğin esas sürükleyicisi olan güreşçilere, kazanan-kaybeden ayrımı yapmaksızın, sırf buraya katılmış olmalarından ötürü tebriklerimi ve başarı dileklerimi sunuyorum.


Üç gün süren etkinliklerin başarılı geçmiş olması arzusuyla  hepinize iyi eğlenceler  diliyorum…