Türkiye Cumhuriyeti

Gümülcine Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 07.03.2009

Saygıdeğer Konuklar,

Batı Trakyalı tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü şahsım ve eşim adına kutluyorum.

8 Mart, kadın haklarının kazanılmasında nerelerden başlandığının ve kadınlarımızın bugünlere nasıl geldiğinin hatırlanması için önemli bir gün olma özelliğini taşımaktadır.

Batı Trakya toplumunda her dönemde etkin rol oynamış ve tarih yazmış kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nde çok ayrı bir konumda bulunduklarının bilinci içerisindeyiz. Çünkü, sizler dünyada eşi görülmemiş bir fedakarlığın sembolü olarak tanınıyorsunuz.

Değerli misafirler,

Günümüzde kadınlar, olaylara bakış açısındaki duyarlılık ve farklı yaşamsal tecrübeleri ile hayatın hemen her alanında büyük başarılara imza atmaktadırlar.

Tüm dünyada olduğu gibi Batı Trakya’da da kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanmış olması ve kadının statüsünün yükseltilmesi yolunda verilen mücadelede her şeye rağmen başarı sağlanmış ise, bu sizlerin gayretleriyle olmuştur. Bugünkü etkinliğe atfedilen önem de bunun en açık göstergesidir.

İnanıyoruz ki, toplumsal yaşamın her alanında kadına verilecek yer ve değerle, arzu edilen uygarlık seviyesine daha çabuk ulaşılacaktır. Bu anlayıştan hareketle, Batı Trakyalı kadınlarımızın örgütlenmeleri ve KÖYEP gibi değişik projeleri üstlenmelerini takdirle karşılıyorum. Hemen her sivil toplum kuruluşunda kadın kollarının mevcudiyetini, hem sağlıklı ve donanımlı kuşakların yetişmesi, hem de kadının toplumda hak ettiği konuma gelmesi bakımından çok önemli buluyorum.

Bu düşüncelerle hepinizin kadınlar Günü’nü yeniden kutluyor; bugünkü etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan ve bizleri davet eden Kadınlar Platformuna ve emeği geçen herkese şükran ve tebriklerimi sunuyorum.