Türkiye Cumhuriyeti

Gümülcine Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

Seçek Şenlikleri Selamlama Konuşması, 01.08.2010

Saygıdeğer Konuklar,Sözlerime başlamadan önce gerek şahsım gerek mesai arkadaşlarım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tarihi Seçek yağlı güreşleri ve kültürel etkinliklerine nazik davetlerinden ötürü Seçek Aznlık Eğitim Kültür Derneği’nin Başkanı Sayın Ali Pencal’a ve Genel Sekreter Ahmet Karahüseyin’e teşekkürlerimi sunuyorum.Batı Trakya Türk Azınlığı’nın her zaman aynı kararlılıkla sahiplendiğini gözlediğim etkinliklerin sadece Batı Trakya’da değil, genel anlamda tüm bölgede barış, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ortamının güçlenmesine önemli bir katkı sağladığı inancındayım.Özellikle Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin giderek ivme kazandığı bir dönemde, Seçek Şenlikleri, bu amaca matuf önemli bir misyonu yerine getirmiş olmaktadır. Bu tür etkinlikler halkların birbirlerini daha iyi tanımasına, insani değerlerin öne çıkmasına ve önyargıların ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. En önemlisi de Seçek Şenlikleri bölgenin gerçek potansiyelinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.Benim şahsi kanaatim, bölgenin üç komşu ülkeye olan yakınlığından yeterince yararlanılamadığı yönündedir. Oysa ekonomik ve ticari işbirliği anlamında birçok projenin hayata geçirilebileceği düşüncesindeyim. Tarım ve hayvancılık, ormancılık, turizm ve bölgesel ticaret, ilk anda aklıma gelen alanlar olarak aklıma gelmektedir. Bu alanlarda geliştirilecek işbirliği, bölge halkının ekonomik refahına önemli bir girdi oluşturabilir. Özellikle bölgedeki tarih ve kültür turizmine daha fazla yatırım yapılabilir. Hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına getirilen vize muafiyetinin iyi bir fırsat oluşturacağını düşünüyorum.Üç gün süren etkinliklerin Türkiye’den gelen sanatçılarımızın ve folklor gruplarının katılımıyla daha da coşkulu bir biçimde kutlandığını görmek bizim için kıvanç vericidir. Ayrıca etkinliğin esas sürükleyicisi olan güreşçilere, kazanan-kaybeden ayrımı yapmaksızın, sırf buraya katılmış olmalarından ötürü tebriklerimi ve başarı dileklerimi sunuyorum.Üç gün süren etkinlikleri